1.
Bairašauskaitė T. LIETUVOS BAJORĖS IR ŽEMĖVALDA:NUOSAVYBĖS SANTYKIAI XIX AMŽIAUS ANTROJE PUSĖJE. LIS [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio7 d.];320:84-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/5022