1.
Čepulytė A, Vaitkevičius V. IŠ 1949 METŲ LIETUVOS PARTIZANŲ VADŲ SUSITIKIMO ISTORIJOS: LAIKAS IR VIETA. LIS [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.birželio12 d.];320:99-124. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/5023