1.
Gudavičius E. 1686 METŲ BIRŽŲ PILIES REVIZIJOS ĮGALIOTINIŲ ĮPAREIGOJIMAI RYGOS ARCHITEKTUI HEINRICHUI HINCKENUI IR ŠALINTINŲ TRŪKUMŲ SĄRAŠAS. LIS [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.birželio14 d.];320:154-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/5025