1.
Čelkis T, Karpova V. BAŽNYTINĖS ŽEMĖVALDOS PAVYZDYS: TRYS VIENOS TERITORIJOS XVII–XIX AMŽIAUS PLANAI. LIS [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio19 d.];320:159-72. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/5026