1.
Kasperavičius AP. ĮDOMUS, VERTINGAS IR. AKTUALUS LEIDINYS. LIS [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.birželio29 d.];320:173-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/5027