1.
Ryčkov A. KONFERENCIJOS "LIETUVOS STATUTAS IR LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS BAJORIŠKOJI VISUOMENĖ" APŽVALGA. LIS [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.spalio3 d.];330:251-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/5055