1.
Sviderskytė G. „LITUANICOS“ KATASTROFOS OFICIALIEJI TYRIMAI 1933 METAIS, NAUJI FAKTAI IR ĮŽVALGOS. LIS [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.sausio26 d.];310:98-114. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/5063