1.
Janušauskaitė V. SOCIALISTINIO MIESTO STANDARTŲ IR PAVELDOSAUGOS DILEMA: PIRMOJO VILNIAUS SENAMIESČIO REKONSTRUKCIJOS ROJEKTO VARIANTAI. LIS [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.sausio21 d.];310:138-54. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/5065