1.
Kaziukonis L. APIE BALTARUSIJOJE SURASTUS PANEVĖŽIO MOKYTOJŲ SEMINARIJOS (1872–1918) DOKUMENTUS. LIS [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.sausio19 d.];310:155-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/5066