1.
Kasperavičius AP. LENKŲ ISTORIKO ŽVILGSNIS IŠ MASKVOS Į LIETUVĄ IR PERESTROIKOS FINALĄ. LIS [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.birželio14 d.];310:164-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/5068