1.
Gaidis R. LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS PAVELDO IR ATMINTIES AKTUALUMAS (KONFERENCIJĄ PRISIMENANT). LIS [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.sausio26 d.];310:172-80. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/5070