1.
Biveinis P, Kasperavičius AP. Lietuvos tautinės mažumos, valstybė ir visuomenė XX–XXI amžių sandūroje. LIS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio5 d.];300:91-100. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/7430