1.
Čepulytė A, Kulevičius S. Netradicinė akademinė vasara Sajų sodyboje Balandiškyje. LIS [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės23 d.];300:131-40. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/7434