1.
Vaiseta T. Sovietinio veltėdžiavimo fenomenas kasdienybės praktikų ir jų trajektorijų požiūriu. LIS [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.sausio27 d.];290:111-26. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/7446