1.
Starikovičius V. Antrojo pasaulinio karo padariniai Lietuvos atminties kultūroje: kontekstai, vertinimai ir sampynos. LIS [Prieiga per internetą]. 2015 m.rugpjūčio4 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio4 d.];350:120-42. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/8358