1.
Strimaitytė D. Antrosios Lietuvos Respublikos geokultūrinės orientacijos: etninės valstybės propagavimo atvejis. LIS [Prieiga per internetą]. 2015 m.rugpjūčio4 d. [žiūrėta 2021 m.sausio23 d.];350:144-56. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/8359