1.
Černiauskas N. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilies, kaip romantizuoto simbolio, virsmas istoriniu fenomenu. LIS [Prieiga per internetą]. 2015 m.rugpjūčio4 d. [žiūrėta 2021 m.sausio27 d.];350:194-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/8367