Literatūra

Literatūra

ISSN 1648-1143 | eISSN 0258-0802

Žurnalo tematika. Tarptautinis deimantinės atvirosios prieigos žurnalas Literatūra skirtas įvairių literatūrų ir kultūrų tyrimams. Jame spausdinami mokslo straipsniai, akademinės recenzijos, moksliškai komentuoti vertimai, šaltinių publikacijos, pranešimai apie konferencijas. Gali būti spausdinama ir konferencijų medžiaga. Kiekvienais metais išleidžiami keturi Literatūros numeriai, skirti lietuvių, antikinės, rusų ir slavų bei Vakarų literatūrų paveldui ir jų recepcijai Lietuvoje tirti.

Publikavimo dažnumas. Per metus išleidžiami 4 žurnalo tomai.

Kalbos. Žurnale publikuojami straipsniai parašyti anglų, lietuvių, prancūzų, rusų ar vokiečių kalbomis.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Rėmėjai. 2016–2022 m. leidyba finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinant projektą Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas (su Lietuvos mokslų akademija, projekto kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004). 

Registruota duomenų bazėse: BASE, CEEOL, CORE, Dimensions, DOAJ Seal, EBSCO (Literary Reference Center Plus, Russian Academy of Sciences Bibliographies, TOC Premier), ERIH-PLUS, Gale, Google Scholar (h5-index 3; g5-index 4), HEAL link (Hellenic Academic Libraries Link), JournalTOCs, Lituanistika, MLA  Directory of Periodicals, MLA International Bibliography, Primo Central (ExLibris), ProQuest, QOAM, ROAD, Redalyc, ScienceGate, ScienceOpen, Scilit, Sherpa Romeo, Ulrichs Web, WorldCat
Scopus

0.1
2022CiteScore
 
 
18th percentile
Powered by  Scopus

Scimago Journal & Country Rank

SCImago Journal & Country Rank

Esame Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys.
Esame Atvirųjų santraukų iniciatyvos (I4OA(angl. The Initiative for Open Abstracts) narys. Ši iniciatyva skatina mokslo leidinių leidėjų, infrastruktūros organizacijų, bibliotekininkų, tyrėjų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimą, siekiant propaguoti ir skatinti neribotą mokslo leidinių, ypač žurnalų straipsnių ir knygų skyrių, santraukų prieinamumą patikimose talpyklose, kuriose santraukos yra prieinamos informacijos ieškos algoritmams.
Žurnalas yra Open Archives Initiative (angl. Atvirųjų archyvų iniciatyva) dalyvis. Atvirųjų archyvų iniciatyvos protokolas dėl metaduomenų surinkimo (OAI-PMH) yra skirtas užtikrinti talpyklų sąveikumą.

Istorija. Žurnalas leidžiamas nuo 1958 m.

Association of European University Presses
We are Crossref Member
LLA
LLA
Lietuvos akademinių leidyklų asociacija
LMPA