Literatūra

Literatūra

ISSN 1648-1143 | eISSN 0258-0802

Žurnalo tematika. Tarptautinis žurnalas Literatūra skirtas įvairių literatūrų ir kultūrų tyrimams. Jame spausdinami mokslo straipsniai, akademinės recenzijos, moksliškai komentuoti vertimai, šaltinių publikacijos, pranešimai apie konferencijas. Gali būti spausdinama ir konferencijų medžiaga. Kiekvienais metais išleidžiami keturi Literatūros numeriai, skirti lietuvių, antikinės, rusų ir slavų bei Vakarų literatūrų paveldui ir jų recepcijai Lietuvoje tirti.

Publikavimo dažnumas. Per metus išleidžiami 4 žurnalo tomai.

Kalbos. Žurnale publikuojami straipsniai parašyti anglų, lietuvių, prancūzų, rusų ar vokiečių kalbomis.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Rėmėjai. 2016–2022 m. leidyba finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinant projektą Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas (su Lietuvos mokslų akademija, projekto kodas Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004). 

Registruota duomenų bazėse.
BASE
CEEOL
CNKI
CORE
Dimensions
DOAJ (Directory of Open Access Journals)
EBSCO (Literary Reference Center Plus, Russian Academy of Sciences Bibliographies, TOC Premier)
ERIH-PLUS
Gale
Google Scholar (h5-index 3; h5-median 3)
HEAL link (Hellenic Academic Libraries Link)
JournalTOCs
Lituanistika
Microsoft Academic
MLA  Directory of Periodicals
MLA International Bibliography
Primo Central (ExLibris)
ProQuest
QOAM
ROAD
ScienceGate
ScienceOpen
Scilit
Scopus
Ulrichs Web
WorldCat

Atviroji prieiga. Literatūra yra grynosios atvirosios prieigos žurnalas. Turinys yra nemokamai pasiekiamas ir suteikiama teisė jį skaityti, išsaugoti savo kompiuteryje, kopijuoti, platinti, spausdinti, atlikti paiešką ar pateikti nuorodą į viso teksto dokumentus. Netaikomas embargo periodas. Žurnalas yra laisvai prieinamas visiems. Prieiga prie žurnale skelbtų straipsnių teikiama remiantis Kūrybinių bendrijų licencija (Creative Commons Attribution 4.0 License, CC BY 4.0). 

Esame Atvirųjų citatų iniciatyvos (i4OC) (angl. Initiative for Open Citations), kuri yra daugelio suinteresuotųjų šalių projektas, skirtas atvirai skelbti mokslo citavimo duomenis, kad būtų galima sukurti naują ir geresnę metriką, narys. Žurnalas yra Open Archives Initiative dalyvis. 

Istorija. Žurnalas leidžiamas nuo 1958 m.