Grįžti į straipsnio detales Plutarcho De liberis educandis: kaip išugdyti dorą pilietį?
Atsisiųsti