[1]
Чичинскайте Регина 2010. Pokalbis, kai nėra dialogo: Aleksandras Piatigorskis. Literatūra. 52, 2 (saus. 2010), 137-149. DOI:https://doi.org/10.15388/Litera.2010.2.7735.