[1]
Weidmann D. 2009. “And I Tiresias have foresuffered all…” – daugiau nei aliuzijos į Ovidijų T. S. Elioto poemoje Bevaisė žemė?. Literatūra. 51, 3 (saus. 2009), 98-108. DOI:https://doi.org/10.15388/Litera.2009.3.7759.