[1]
Jonutytė J. 2015. Dėmesys sakytinei tradicijai kaip kūrybiškas tapatinimasis. Antano Juškos ir Jono Basanavičiaus etnografinės veiklos motyvų apmąstymas. Literatūra. 48, 6 (saus. 2015), 29-41. DOI:https://doi.org/10.15388/Litera.2006.6.8013.