[1]
Bleizgienė R. 2015. Moteriškoji tapatybė Onos Pleirytės-Puidienės-Vaidilutės kultūrinėje laikysenoje ir kūryboje. Literatūra. 48, 6 (saus. 2015), 81-104. DOI:https://doi.org/10.15388/Litera.2006.6.8018.