[1]
Nagliuvienė J. 2015. Substancinė Dievo formos kaita kaip meninė Visybės reprezentacija (pagal Thomo Manno romaną Juozapas ir jo broliai). Literatūra. 46, 5 (saus. 2015), 56-65. DOI:https://doi.org/10.15388/Litera.2004.5.8164.