[1]
Aleknienė T. 2015. Istorijos teatras: Filosofijos ir Istorijos pokalbis Teofilakto Simokato Istorijos įžangoje. Literatūra. 46, 3 (saus. 2015), 23-40. DOI:https://doi.org/10.15388/Litera.2004.3.8183.