(1)
Nilsson A. M. H. Liūtai, kiškiai Ir Asilai: Karališkų bruožų Iliustravimas Johanneso Magnuso Historia De Omnibus Gothorum Sueonumque Regibus (1554). LIT 2018, 59, 51-60.