(1)
Mikelaitis G. Stasio Ylos kultūrinė Antropologija: Nužmogėjimo Ir prisikėlimo Paradigmos. LIT 2018, 59, 23-32.