(1)
Dilytė-Čiurinskienė O. 20-ųjų Metų Kartos Liudijimai privačiojoje raštijoje: Alberto Dilio (1920–2000) Atvejis. LIT 2019, 61, 51-77.