(1)
Bleizgienė R. Žemaitės kūrybos Sklaida 1905–1914 Metų švietimo Sistemoje. LIT 2020, 62, 45-72.