(1)
Malažinskaitė E. Daimoniono įvaizdis Ir Subjekto raiškos Formos Czesławo Miłoszo Poezijoje. LIT 2012, 54, 103-123.