(1)
Ališauskas V. Šventosios raidės barbariškose Tautose. LIT 2012, 54, 112-117.