(1)
Dručkutė G. Ironija Ir žaismė Oskaro Milašiaus kūryboje. LIT 2015, 56, 20-26.