(1)
Meržvinskaitė B. Autorius Ir Skaitytojas Sigmundo Freudo psichoanalizėje. LIT 2010, 52, 82-90.