(1)
Butkus V.; Šeškus A. Balio Sruogos Dievų miškas Kaip (savita) Antropologinė Studija. LIT 2010, 52, 68-80.