(1)
Куликова Ирина. XVIII amžiaus Rusų Komedijos tarnaitės Tipas. LIT 2010, 52, 7-19.