(1)
Sakalavičiūtė K. Balys Sruoga Ir Levas Karsavinas: Dramaturgo Ir Filosofo Dialogai. LIT 2010, 52, 113-125.