(1)
Klibavičius D. Stiliaus Problema Ludwigo Wittgensteino Filosofijoje. LIT 2009, 51, 39-56.