(1)
Kačkutė E. Save Peraugantis Tapatumas Alison Louise Kennedy kūriniuose Tai Aš džiaugiuosi Ir Pirminė Palaima. LIT 2009, 51, 84-100.