(1)
Bartkuvienė I. Kūrybos raiškos Vieta Ilzės Aichinger Apsakyme Mano Kalba Ir Aš. LIT 2008, 50, 31-39.