(1)
Garbačiauskas P. Helenistinės Poetikos bruožai Arato Poemoje „Reiškiniai“. LIT 2007, 49, 22-32.