(1)
Literatūra. Baltistika Brno Universitete / Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Studijų Seminarai Vilniaus Universitete / VU Lietuvių literatūros Katedros Veiklos Kronika (2006–2007 Metai) / KU Literatūros Katedros Kronika (2006) / VDU, Humanitarinių Mokslų Fakultetas. LIT 2007, 49, 83-91.