(1)
Mačiulytė K. Religinė Ir Pilietinė Tapatybė LDK Apšvietos Pamoksluose. LIT 2015, 48, 102-118.