(1)
Jonutytė J.; Šmitienė G. Kūniškoji tapatybės Plotmė. LIT 2015, 48, 0-0.