(1)
Šmitienė G. Tapatybės išgyvenimas: Julijono Lindės-Dobilo Blūdo Analizė. LIT 2015, 48, 13-28.