(1)
Jonutytė J. Dėmesys Sakytinei Tradicijai Kaip kūrybiškas Tapatinimasis. Antano Juškos Ir Jono Basanavičiaus etnografinės Veiklos Motyvų apmąstymas. LIT 2015, 48, 29-41.