(1)
Birgerytė A. Neįgalaus kūno Asmens tapatybės Kaita XX amžiaus Pirmoje pusėje: Prano Daunio Vargo Keliais. Atsiminimai Iš Kovų dėl nepriklausomybės Ir aklųjų Gyvenimo. LIT 2015, 48, 59-80.