(1)
Kmita R. Lietuvių Poezijos modernėjimas sovietmečiu: Bandymas Konceptualizuoti. LIT 2015, 48, 8-25.