(1)
Šmitienė G. Savas Miestas: Asmens Savasties Aspektas. Utena Alfonso Nykos-Niliūno kūryboje. LIT 2015, 48, 59-76.