(1)
Kačkutė E. Ar Tebeaktualus Ir Ar tebemoteriškas „moterų rašymas“. LIT 2015, 47, 79-92.