(1)
Bajarūnienė J. Ekspresionizmo apibrėžtys Ir tyrinėjimai XX A. Vokiečių literatūros Kritikoje. LIT 2015, 46, 34-49.